درصورتیکه برای جهت دریافت خدمات (گارانتی، ارسال به نمایندگی و…) دستگاه خود را به فروشگاه آی سی داده اید، می توانید از طریق این صفحه وضعیت فعلی دستگاهتان را ببینید.

<

توجه: وب سایت فروشگاه آی سی در حال به روز رسانی و تکمیل است و به همین دلیل ممکن است نواقصی در این سایت وجود داشته باشد. از شکیبایی شما متشکریم. رد کردن